Добродошли на сајт ЈП ПЕУ Ресавица

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, је формирано 1992. Године обједињавањем девет руника угља са подземном експлоатацијом у јединствено предузеће за производњу угља подземном експлоатацијом на територији Републике Србије.

Од свог настанка ЈП ПЕУ сваке године произведе више од пола милиона тона веома квалитетног угља и покушава да задовољи потребе потрошача за овом врстом угља у Србији.
Постепено повећање производње угља није довољно да би се задовољиле потребе потрошача у Републици Србији те се у ЈП ПЕУ убрзано ради на стварању услова и оспособљавању радника да значајно повећају производњу и задовоље потребе потршача за овом врстом угља.

Природни ресурси за повећање производње постоје, али је потребно уложити доста материјалних средстава да би се постојећи рудници довели у стање да остварују знатно већу производњу.

ЈП ПЕУ Ресавица
Петра Жалца 2, Ресавица
ПИБ: 103084723
Матични број: 17507699
тел: 035/627-722, 627-702
тел: 035/627-692, 627-602