О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   
ЈП ПЕУ "Ресавица" Вас обавештава да од 1. априла 2013. године информације о јавним набавкама можете наћи на сајту ЈП ПЕУ, као и на порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs

Телефон: 035/627-009

mail: javne-nabavke@jppeu.rs

СРЕЋНО!