ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ   

 
 Јавна продаје мрког угља и лигнита трговинама, из асортимана рудника у саставу ЈППЕУ Ресавица
 ДОКУМЕНТАЦИЈА