Боговина
  БОГОВИНА: ИСТОРИЈАТ

БОГОВИНА ЛОГОПрва сазнања за угаљ у Боговини везана су за деведесете године претпрошлог века, а радови везани за експлоатацију угља помињу се тек 1903. године, која је и узета за годину започињања експлоатације.
Током свог постања Рудник је најпре био власништво концесионара породице Савић до 28 фебруара 1946. године када је постао државног власништво.

Лежиште Боговинског басена откопавано је, током постојања Руника, у једанаест јама. У зависности од залегања, могућности, дубине угљеног слоја, технолошки и технички услови, битно су утицали на избор метода откопавања, а према досадашњим сазнањима и подацима експлоатација угља у Боговинском басену вршена су најчешће: стубним методама (са зарушавањем кровинских наслага или пак запуњавањем откопаног простора), као и широкочелним методама откопавања (немеханизована чела или пак уз употребу самоходне хидрауличне подграде и комбајна за обарање угља са чела радилишта - период 1976-1988).

Највећу производњу Боговина је имала у периоду 1970-1982 године, када је редовно производила преко 200000 т комерцијалног угља годишње. За све време свога постојања Бовина је произвела 7,2 милиона тона комерцијалног угља. Иначе, РМУ „Боговина“ је у периоду од 1992-2003. године био саставни део Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица у склопу ЈП Електропривреде Србије, да би од јуна 2003. године било формирано ново ЈП ПЕУ „Реавица“.

Данас Боговина запошљава 321 радника, од чега је у јами 219, ау погонима у функцији: превоза радника, угља и јаловине, прераде угља, сервисирања јаме и сепарација 70 радника, у обезбеђењу имовине Рудника 10 и пословима администрације 22 радника.

  БОГОВИНА: ПОЛОЖАЈ

У подножју Јужног Кучаја, између Бора и Бољевца (ближе Бољевцу), налази се рудник мрког угља, који носи назив Боговина по селу Боговини, које лежи на самом лежишту. Сам руднимк се налази на левој обали Црног Тимока, са површином од око 10км2.

Басен је подељен на два лежишта, односно у експлоатационом смислу на два поља: западно, у коме је експлоатација завршена 1995. године и источно, у коме се данас врши откопавање.

  БОГОВИНА: МЕНАЏМЕНТ

Директор:
Дејан Ћирић дипл.инж.руд.
email:

Технички руководилац:
Игор Владановић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац службе ЗНР:
Радомир Гицић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац финансијског сектора:
Оља Дрндаревић економски техничар
email:

Руководилац комерцијалног сектора:
Јасминка Новаковић дипл.ецц.
email:

Секретар:
Владан Грујић хем.тех.
email:

Управник јаме:
Станикић Владимир

Управник сепарације:
Исидора Костреш дипл.инж.руд.
Исидора Пајкић дипл.инж.руд.

KOНTAKT
Teлефон: 030/460-406
Факс: 030/460-778

QMS