Штаваљ
  ШТАВАЉ: ИСТОРИЈАТ

ШТАВАЉ ЛОГОНајстарији подаци о експлоатацији угља рудника Штаваљ датирају из 1936. године. Детаљна истраживања су интензивирана после другог светског рата. Ова истраживања омогућила су отварање рудника на локацији Ступско поље у селу Ступ 1955. године.

Јама «Ступско поље» напуштена је 1967. године када је отворена нова јама „Нада” у селу Штаваљ која је била у функцији све до 1976. године. Јама је принудно затворена због пожара.

Исте године отворена је нова јама „Штаваљ” где се и данас врши експлоатација.

Највећим бројем до сада изведених истражних бушотина, као и рударских радова утврђена је продуктивна угљоносна серија где се издвајају четири поља: западно, централно, источно и јужно поље.

  ШТАВАЉ: ПОЛОЖАЈ

Рудник угља „Штаваљ” налази се на пештерској висоравни, 12 км од Сјенице. Рудник је лоциран на надморској висини од 1100 метара у непосредној близини села Штаваљ, по коме је и добио име. Басен рудника захвата терен површине од 30 км².

Рудник административно припада општини Сјеница. Рудник је повезан са Ибарском магистралом преко Новог Пазара и Рашке, а преко Нове Вароши и Ивањице са Јадранском магистралом.

  ШТАВАЉ: МЕНАЏМЕНТ

Директор:
Менсуд Турковић дипл.инж.руд.
email:

Помоћник директора:
Жељко Ланговић дипл.инж.руд.
email:

Технички руководилац:
Ивица Аврамовић дипл.инж.руд.
email:

Руководилац службе ЗНР:
Гојко Радека дипл.инж.руд.
email:

Секретар рудника:
Вучка Каличанин дипл.правник

Управник јаме:
Милија Јанковић дипл.инж.руд.

Управник сепарације:
Нака Биберовић дипл.инж.руд.

KOНTAKT
Централа: 020/5751-030
Комерцијала: 020/5751-202
Диспечерски центар: 020/451-237

QMS